Als je STAP 1 t/m 5 op weg naar onafhankelijk ondernemerschap zet dan kan het niet uitblijven of je komt jezelf tegen. Dat is fijn want daar leer je van. Hierdoor krijg je ervaring en inzichten en kun je groeien in je ondernemerschap. Als je niet in actie komt, en dus geen fouten en vergissingen maakt, ontdek je je blinde vlekken niet en haak je waarschijnlijk voortijdig af.

Een belangrijk vertrekpunt voor evaluatie is of het gesprek met je lead hem verder heeft geholpen bij de oplossing  van zijn urgente probleem. Dat kun je doen door jouw lead de volgende vragen te stellen:

  • Is jouw urgente probleem duidelijk voor je?
    • Welke oplossingen voor jouw probleem zie jij nu voor je?

Vertel je lead dat jij hem verder kunt helpen en doe een onweerstaanbaar aanbod. Als je lead hier niet op ingaat, geef hem dan de kans zich uit te spreken naar jou. Je lead kan je waardevolle tips geven over hoe hij het een-op-eencontact met jou heeft ervaren. Jij kunt daar veel van leren en er je voordeel mee doen.

Jezelf evalueren doe je door jezelf de volgende drie vragen te stellen

  1. Wat ging in het een-op-eencontact met mijn lead goed? Wat ging me moeiteloos af?
    2. Waar liep ik in het een-op-eencontact met mijn lead tegenaan? Wat gebeurde er? Op welk
    moment gebeurde dat? Wat kon beter?
    3. Wat is mijn persoonlijke leerdoel? Wat wil ik leren?

Zelfevaluatie heeft als doel te kijken naar wat er goed gaat. Naar wat je moeiteloos afgaat. Maar als jij jezelf evalueert, gaat het er ook om dat jij je ineffectieve gedrag “terugspoort”. Waar loop je tegenaan in het een-op-eencontact met je lead? Waar verlies je je kracht? Als in jouw een-op-eencontact met je lead een gevoelig stuk in jou “geraakt” wordt, heet dat projectie.

Bij projectie ben je geneigd de ander de schuld te geven van jouw onvermogen, maar dat is nooit het geval. De ander is nooit de oorzaak van jouw nare, ongemakkelijke gevoelens. De oorzaak ligt in jou. Het is belangrijk dat je dat ontdekt, want dan kun je je persoonlijke leerdoelen vaststellen. Als je dat niet doet, leer je je lessen niet.