Er zullen mensen zijn, die het niets vinden. En dat is maar goed ook. Want anders zou je de hele wereld als jouw klant hebben. De hele wereld als jouw klant. Zie je het al voor je? Als iedereen zou geloven wat jij gelooft over hoe je de wereld beter maakt, dan hadden we überhaupt geen coaches en counselors en therapeuten nodig.

Je hebt lovers en haters
‘Je hebt lovers en haters’, zei een klant laatst tegen mij. Daarmee zette ze me wel aan het denken. Als ondernemer lijkt het soms wel of de wereld om je heen verdeeld is in lovers en haters. Ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat het, het grootste deel van de mensheid niets uitmaakt wat jij doet. Net zoals het jou niet uitmaakt wat het grootste deel van de mensheid doet. Niet omdat het je niet interesseert. Maar omdat het je eenvoudigweg niet bezighoudt.

Jij houdt je waarschijnlijk het meest bezig met de lovers en de haters om je heen. En misschien nog wel meer met die ene hater, die het niets vind wat je doet. Dan met die tien lovers, die het fantastisch vinden wat je doet.

In mijn trainingen maak ik wel eens een zwarte vlek op een wit vel papier. Ik laat deelnemers zien hoe die zwarte vlek alle aandacht naar zich toe trekt terwijl ze het hele lege witte veld er omheen niet meer zien.

De zwarte vlek staat voor de mensen die het niets vinden wat jij doet. Maar de zwarte vlek kan natuurlijk ook voor iets anders staan. Voor het feit dat je niet genoeg winst maakt of voor de zorgen om je zieke moeder, of de onmacht die je voelt omdat je partner je voor je gevoel niet steunt. Die zwarte vlek staat voor alles wat jouw aandacht naar zich toetrekt waardoor je al het andere er om heen uit het oog verliest.

Hoe zou het nu eens zijn als je die zwarte vlek laat voor wat die is? Die zwarte vlek staat namelijk voor iets dat jij niet opgelost krijgt. Anders had je dat immers allang gedaan. Hoe zou het zijn als jij je nu eens gaat focussen op het witte veld er omheen?

Focussen op een grote wit veld terwijl die hinderlijke zwarte vlek daar midden in staat?
Probeer die zwarte vlek maar eens te negeren. Dat valt nog niet mee. En hoe langer we erover praten hoe lastiger het wordt. Dat ervaren de deelnemers in mijn trainingen ook. Wat je aandacht geeft groeit. De zwarte vlek wordt groter en groter. Er lijkt wel niets meer van het witte veld over te blijven. Probeer daar dan nog maar eens op te focussen.

En toch is dat wat je als ondernemer moet leren
Jij hebt een doel. Jij hebt een missie. Jij wilt de wereld beter maken. Te beginnen met de mensen om je heen. Ja, ook de haters. Jij wilt jouw doelgroep beter maken in wat ze doen. Dat doe je door ze wijzen op de zwarte vlek in hun leven. De zwarte vlek in het leven van jouw doelgroep is dezelfde zwarte vlek als die van jou. Zij worstelen ook met mensen die het niets vinden wat ze doen, het feit dat ze geen winst maken, hun zorgen om hun zieke moeder of de onmacht die ze voelen omdat hun partner hen voor hun gevoel niet steunt.

Jouw doelgroep heeft jouw nodig omdat jij de oplossing bent en hebt voor hun zwarte vlek. Jij weet hoe ze die vlek in hun leven en in hun bedrijf weg kunnen werken. Maar dat moet je ze wél vertellen. Jouw doelgroep weet waarschijnlijk niet eens dat die zwarte vlek er is. Die zwarte vlek kan voor hen nog wel eens een blinde vlek zijn. Aan jou de taak om ze daarvan bewust te maken.

En als die blinde vlek een zwarte vlek is geworden?  Een vlek waar ze last van hebben? Die hen in de weg staat om succesvol te worden? Dan kun jij met hen werken aan de oplossing ervoor.

Maak je doelgroep bewust van zijn blinde vlek
Maar first of all, maak je doelgroep bewust van zijn blinde vlek. De lovers zullen zich meteen aangesproken voelen. Want ze weten dat het over hen gaat. Ze willen meer weten over wat je doet en op je af komen. En de haters? Dat zijn de mensen voor wie de pijn waarop jij drukt te intens is. Die kijken weg en haken af.

En jij? Jij laat ze lekker gaan. Want anders worden ze die zwarte vlek op jouw witte vel papier. De zwarte vlek waar al jouw aandacht naar uit gaat. Waardoor jij het witte veld er om heen vergeet. Terwijl je dat witte veld nu juist zo hard nodig hebt om de acties op te schrijven die jij gaat doen om jouw doelgroep met de neus op de feiten van hun urgente probleem te duwen.

Probeer het maar eens
Pak maar eens een wit vel papier en maak daarop een zwarte vlek. Zodanig dat het je irriteert en je er niet meer op wilt schrijven. Je wilt een nieuw schoon wit vel papier pakken. Maar dat doe je niet.

Jij schrijft op waar die zwarte vlek op dat witte vel papier voor staat. Wat zijn je zorgen, je verdriet, je pijn en je onmacht? Schrijf die allemaal op. Daarna schrijf je op het witte veld erom heen de acties die jij gaat doen om jouw doelgroep op de pijn van hun urgente probleem te duwen. Ga je ze schrijven of mailen? Ga je ze bellen? Ga je een video of podcast opnemen waarin je ze met de pijn van hun urgente probleem confronteert? Wat ga je doen?

Wil jij meer weten over hoe dit in jouw leven en in jouw bedrijf werkt? Kom dan naar de Masterclass Vrij en Onafhankelijk Ondernemen en maak kennis met SUPER.

In de Masterclass ga je jouw expertstatus bepalen. In SUPER noem ik dat de Sweetspot. De Sweetspot (de S in SUPER) is die plek waar jij voelt wat jij het allerbeste kunt en het allerliefste doet. In de Masterclass ontdek je ook wat op dit moment jouw Urgente probleem (de U in SUPER) in jouw leven en in jouw ondernemerschap is. Waardoor je niet doet waarnaar je zo verlangt en niet knalt zoals je zou kunnen. Als jij weet waar jouw urgente probleem de Projectie (de P in SUPER) van is, weet je welke actie jij als allereerste moet gaan doen om nieuwe waarde toe te voegen aan jouw Expertstatus (de E in SUPER). Je gaat gegarandeerd met een fantastisch Resultaat (de R in SUPER) naar huis.

Ik kijk er naar uit je snel te ontmoeten!

Hartelijke groet,
Joycet